Chính sách cookie

Cookie là các tệp văn bản nhỏ chứa một đoạn mã được lưu trữ trên ổ cứng của thiết bị của bạn. Chúng giúp chúng tôi ghi nhớ thông tin về bạn, như ngôn ngữ hoặc cài đặt ưa thích, để chúng tôi có thể cung cấp trải nghiệm cá nhân hơn.

Một số cookie chúng tôi sử dụng là bắt buộc để trang web hoạt động, trong khi các cookie khác giúp chúng tôi cải thiện trang web và trải nghiệm của bạn.

1.1 Cookie bắt buộc

Các cookie bắt buộc là những cookie cần thiết để trang web hoạt động chính xác. Chúng bao gồm, ví dụ, việc lưu trữ thông tin cung cấp trong biểu mẫu.

Chúng tôi không yêu cầu sự đồng ý của bạn để sử dụng các cookie bắt buộc vì chúng là cần thiết để cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu.

  • Cookie phiên: Lưu trữ thông tin phiên làm việc của bạn trong khi bạn duyệt trang web để không phải đăng nhập lại nhiều lần.

1.2 Cookie tối ưu hóa

Chúng tôi sử dụng các cookie tối ưu hóa để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web chúng tôi. Những cookie này giúp chúng tôi nhận dạng và đếm số lượng người truy cập cũng như cách họ tương tác với trang web. Thông tin này giúp chúng tôi phân tích dữ liệu và cải thiện trang web.

Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng các cookie tối ưu hóa được mô tả trong Chính sách này.

  • Cookie phân tích: Thu thập thông tin về cách người dùng sử dụng trang web, chẳng hạn như trang web được truy cập nhiều nhất hoặc lỗi xảy ra trên trang web. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện trang web và tạo ra nội dung phù hợp hơn.

1.3 Tùy chọn không sử dụng cookie

Nếu bạn muốn, bạn có thể từ chối hoặc loại bỏ cookie thông qua cài đặt trình duyệt của mình. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng việc từ chối hoặc loại bỏ cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn trên trang web chúng tôi và làm giảm tính năng hoặc chức năng của trang web.

Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web chúng tôi mà không tắt cookie, bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi theo Chính sách này.